Nederland

 
 
Sinds wanneer is De midwinterhoorn in Nederland?
Voor zover nu bekend is voor het eerst in Nederland over de midwinterhoorn geschreven in 1815 in Kotten bij Winterswijk. Het betreft een briefwisseling tussen (vermeende) smokkelaars vader en zoon Kunners, De commies deurwaarder A.J. Roks, de sergeanten grensjagers Siezeling en Petrie, de burgemeester van Winterswijk Hendrik Willink en de gouverneur van Gelderland Dirk Reinhard Johan van Lijnden. Ben Jonker zette de brieven over in leesbaar Nederlands. Bij hem zijn deze brieven in te zien.
 
Enige citaten uit die briefwisseling:
Dan wierp de commies deurwaarder H.J. Roks het horen tegen den grond en trapte het aan stukken zoo dat geheel onbruikbaar is geworden. Op onze verder gedane navraag wat dit voor een horen geweest is, en waartoe hetzelve eigenlijk diende, zegt eerste comparant dat hetzelve voor ongeveer twintig jaren door hem en zijn broeder in navolging veele anderen zich in deeze gemeente te bevinden en gemaakt is en Middewinters Horen genaamd word. Dat deeze horens door hem en meer anderen gebruikt worden om de zich op eenige afstand bevindende huisgenoten en arbeiders op te roepen zoo als bij eenigen weinige door klokken geschied.
 
Ander citaat:
Comparanten verklaren alle dat met vijf à zes weken voor kersmis en speciaal op dien avond en nacht er veel wordt op geblazen, dog waar dit zijn oorsprong heeft is comparanten onbekend.
 
pag3_1
 
Het Fries museum in Leeuwarden bezit een “Steffenshoorn”. Volgens informatie van het museum is deze hoorn in 1857 door Ds. Halbertsma aan het museum geschonken.

Het Fries museum in Leeuwarden bezit een “Steffenshoorn”. Volgens informatie van het museum is deze hoorn in 1857 door Ds. Halbertsma aan het museum geschonken.

 
Even weggeweest.
Kennelijk is het midwinterhoornblazen vanaf 1900 enigszins in verval geraakt. Op pagina 21 in het boek Het Midwinterhoornblazen´ van Everhard Jans” lezen we de volgende omschrijving: “Op 18 december 1949 was er in Twente voor het eerst sprake van georganiseerd blazen op de midwinterhoorn. Daarmee werd het verval, waaraan het oude gebruik vanaf 1900 onderhevig was, gestuit en zette een nieuwe groeitijd in.”
 
Op pagina 17  in het boek Het Midwinterhoornblazen van Everhard Jans is het volgende omschreven: “Wederopstanding” “In 1953 werd het voortbestaan van het gebruik een stevige basis gegeven door de instelling van een jaarlijks concours voor groepen midwinterhoornblazers.” 
 
Sinds 1967 heeft Gerrit Hazewinkel het midwinterhoorn in de Achterhoek geïntroduceerd en ontwikkeld.
 
Nadat in 1999 de groep op de Veluwe is begonnen is ook hier het blazen op meerdere plaatsen opgevat.
 
Pagina 3 oude hoorn
 
                                           Natte midwinterhoorn, meer dan 100 jaar oud.
                                           Geschonken door mevrouw M.F. de Lorm uit Epe.